Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem z dnia 3 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia  „Zasad  udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach zadań powiatu w zakresie realizacji rehabilitacji społecznej w 2018 r.” 

/uploads/userfiles/files/zarz%C4%85dzenie%20Dyrektora%20%20nr%203.doc

Załącznik nr 1

/uploads/userfiles/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%20Zarz%C4%85dzenia%20nr%203.doc