Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem w sprawie przyjęcia  „Zasad  udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach zadań powiatu w zakresie realizacji rehabilitacji społecznej w 2017 r.” - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz