Zasady udzielania dofinansowania  osobom niepełnosprawnym w ramach zadań powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej w 2019 r.doc