Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego.pdf