Wzwiązku z długotrwałą awarią telefonów stacjonarnych tut. Centrum

TELEFON DO KONTAKTU

660 164 978