Trwa nabór kandydatów w IX Małopolskim Plebiscycie "Poza Stereotypem - Senior Roku 2014"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2014 w IX Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2014”.

Tak, jak w poprzednich latach szukamy aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, przede wszystkim osób nieszablonowych, które pomimo wieku i często także (ale nie koniecznie) zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.

1. Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie powinny: - być liderami społeczności lokalnej, - aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp., - bezinteresownie angażować się w pomoc innym, - udowodnić, że można działać z pasją. Ponadto kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego oraz mieć ukończone 60 lat (ukończone minimum 60 lat w roku 2014). Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2014 mogą zgłaszać przede wszystkim: organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administracja publiczna, dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.

Dokonując zgłoszenia kandydata należy na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków, nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Rekomendacje (załącznik nr 2 do Regulaminu) i oświadczenie instytucji zgłaszającej (załącznik nr 3 do Regulaminu). Dodatkowo karta zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) powinna być przesłana również w edytowalnej wersji elektronicznej na płycie CD). Regulamin wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.rops.krakow.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego). Do końca października nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników. Na przełomie października i listopada odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 422 06 36 wew.21. lub e-mail: rmolenda@rops.krakow.pl

Patronat honorowy nad Plebiscytem objął Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronat medialny: TVP Kraków, Radio Kraków, Dziennik Polski, Głos Seniora.