JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

informacja  Ministerstwa Sprawiedliwości

ulotka.pdf

http://www.pokrzywdzeni.gov.pl