Informacja

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem od 2008 roku jest członkiem-założycielem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” z siedzibą
w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 27, www.oscentrum.pl, e-mail: centrum@gmail.com.

            W dniach od 7.09. do 9.09.2015 r. odbyło się w Busku-Zdroju X Ogólnopolskie Forum tej organizacji.

Tematem Forum były następujące zagadnienia:

• Wyzwania pomocy społecznej i pracy socjalnej – Polska, a Europa.

• Ustawa o pomocy społecznej – oczekiwania, plany, zmiany.

• Nowa perspektywa Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kontekście wsparcia pomocy       
   społecznej.

• Współpraca z litewską pomocą społeczną na przykładzie Regionu Solecznickiego.

 

Zakopane, 15.09.2015 r.