Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo zaprasza mieszkańców województwa małopolskeigo spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. "Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie ("EX-IN")”.

Kandydaci do udziału w projekcie:
•są osobami w wieku 18 – 67 lat,
•zamieszkują teren woj. małopolskiego,
•są osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
•są osobami niepracującymi

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zamieszkujących województwo małopolskie to główny cel projektu. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników.
Uczestnikom oferujemy:

•udział w specjalistycznym kursie zwiększającym kompetencje i umiejętności społeczne, przygotowujący do roli Instruktora Zdrownienia – pełnomocnika dla osób chorujących psychicznie

•udział w sesjach i spotkaniach z psychologiem

•udział w sesjach poradnictwa rodzinnego

•staże zawodowe w placówkach związanych z pomocą społeczną i opieką zdrowia

•stypendia stażowe

•możliwość podjęcia pracy po ukończonym kursie i odbyciu stażu


Zgłoszenia udziału w rekrutacji prosimy przesyłać na adres: Fundacja „Leonardo”, osiedle Młodości 8, 31-908 Kraków.

 

Wspólnymi siłami będziemy budować pomost pomiędzy niespełnionymi – jeszcze – możliwościami, a realizacją marzeń o stabilnym, aktywnym i satysfakcjonującym życiu zawodowym.

Kontakt:

nowyzawod@fundacja-leonardo.pl


Telefon: 505 005 552

Poniedziałek – piątek

8:00 – 15: 30

Dodatkowe informacje na temat projektu i rekrutacji dostępne są w załączonych materiałach i na stronie: www.fundacja-leonardo.pl

 

Serdecznie pozdrawiamy zapraszając do owocnej współpracy,

………………………………………………………………………………………………………………

Koordynator Projektu

 

Sonia Kaczmarczyk

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo"

os. Młodości 8

31-908 Kraków