Wniosek AS A1.pdf

Zaświadczenie lekarskie A1.pdf

Wniosek AS A2-3.pdf

Wniosek AS A4.pdf

Zaświadczenie lekarskie A4.pdf

Wniosek AS B1-3-4.pdf

Zaświadczenie lekarskie B1 B3.pdf

Zaświadczenie lekarskie B4.pdf

Wniosek AS B2.pdf

Wniosek AS B5.pdf

Wniosek AS C1.pdf

Zaświadczenie lekarskie C1.pdf

Wniosek AS C2.pdf

Wniosek AS C3.pdf

Zaświadczenie lekarskie C3 C4.pdf

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy C3 C4.docx

Specyfikacja i kosztorys protezy wykonanej C3 C4.docx

Wniosek AS C4.pdf

Wniosek AS C5.pdf

Zaświadczenie lekarskie C5.pdf

Wniosek AS D.pdf

Oświadczenie o wysokości dochodów.pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Oświadczenie o nie ubieganiu się u innego Realizatora.pdf