W tym roku, po raz kolejny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie „Otwarte Drzwi". Termin składania prac w tegorocznej edycji upływa 29 lipca 2015 roku. Istotnym celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowiska naukowego problematyką niepełnosprawności, a także uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz osób niepełnoprawnych. Konkurs w założeniu ma więc również wymiar popularyzatorski.

W związku z powyższym, bardzo proszę z zwrócenie szczególnej uwagi na rozpropagowanie „Otwartych Drzwi" również poza środowiskiem ściśle akademickim w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, które mogą wykorzystać dorobek intelektualny , nowatorskie osiągnięcia czy dobre praktyki (prezentowane na Gali Konkursu) przy planowaniu i opracowywaniu własnych strategii samorządowych oraz działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Proszę również o przekazanie informacji na temat Konkursu „ Otwarte Drzwi" niepełnosprawnym studentom korzystających z programu „Aktywny samorząd. Uroczysta Gala Konkursu odbędzie się w dniu 20 listopada 2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: coi@pfron.org.pl