Informacja o Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

Informujemy, że mieszkańcy Powiatu Tatrzańskiego w bieżącym roku mogą składać wnioski:

- w programie „Aktywny Samorząd”

w Module I:

od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

w Module II:

od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),

od dnia 1 września 2020 r. do dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

- o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

również w formie elektronicznej, korzystając z darmowego Systemu SOW (przygotowany przez PFRON System Obsługi Wsparcia)

Link do materiału na portalu SOW:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html