Obszar A

Wniosek AS A1 

Zaświadczenie lekarskie AS A1

Oświadczenie o wkładzie własnym AS A1 

Wniosek AS A2/A3 

Zaświadczenie lekarskie AS A2

Oświadczenie o wkładzie własnym AS A2

Wniosek AS A4

Zaświadczenie lekarskie AS A4

Oświadczenie o wkładzie własnym AS A4

Obszar B

Wniosek AS B1/B3/B4

Zaświadczenie lekarskie lekarskie AS B1 dot. narządu ruchu

Zaświadczenie lekarskie AS B1 dot. narządu wzroku osoba do 16 roku życia

Zaświadczenie lekarskie AS B1  dot. narządu wzroku

Zaświadczenie lekarskie AS B3

Zaświadczenie lekarskie AS B4

Oświadczenie o wkładzie własnym AS B1/B2/B3

Wniosek AS B2

Zaświadczenie lekarskie AS B2 dot narządu ruchu

Zaświadczenie lekarskie AS B2 dot. narządu wzroku osoba do 16 roku życia

Zaświadczenie lekarskie AS B2 dot. narządu wzroku

Wniosek AS B5

Zaświadczenie lekarskie AS B5 dot. narządu ruchu

Oświadczenie o wkładzie własnym AS B5

Obszar C

Wniosek AS C1

Zaświadczenie lekarskie AS C1

Wniosek AS C2

Wniosek AS C3

Zaświadczenie lekarskie AS C3

Oferta cenowa-specyfikacja  AS C3

Kosztorys i specyfikacja AS C3

Oświadczenie o wkładzie własnym AS C3

Wniosek AS C4

Zaświadczenie lekarskie AS C4

Oferta cenowa-specyfikacja AS C4

Kosztorys i specyfikacja AS C4

Oświadczenie o wkładzie własnym AS C4

Wniosek AS C5

Zaświadczenie lekarskie AS C5

Oświadczenie o wkładzie własnym AS C5

Obszar D

Wniosek AS D 

Oświadczenie o wkładzie własnym AS D

Do każdego wniosku należy załączyć:

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o nie ubieganiu się o dofinansowanie u innego Realizatora programu.